top of page
bgImage

ZAHTEV
ZA IZRADU PONUDE

Kratkom i brzom popunom Zahteva za izradu ponude, dobićete prilagođenu ponudu usluga privremenog zapošljavanja za Vašu kompaniju. Za dostavu zvanične ponude, potrebni su nam podaci o kompaniji-klijentu i detalji o poslovima koji bi se obavljali. Očekujte našu ponudu u najkraćem roku.

NAZIV PRAVNOG LICA*

PIB*

ORGANIZACIONI OBLIK*

PDV podaci*

TELEFON (fiksni)*

TELEFON (mobilni)

E-MAIL (elektronska pošta)*

PONUDA SE ODNOSI NA*

PLANIRANI BROJ RADNIKA*

ŽELJENI TIP POJEDINAČNIH UGOVORA SA IZVRŠIOCIMA*

Select an option

MESTA RADA (grad)*

KRAĆI OPIS POSLOVA*

PERIOD ANGAŽOVANJA*

IZNOS MESEČNE NETO ZARADE ZA PUN FOND ČASOVA*

DODACI, STIMULACIJE*

NAPOMENA

bottom of page